NU’91: Fonds voor verpleegkundigen en zorgverleners

12 mei 2020

Vandaag, 12 mei 2020, is het de ‘Internationale Dag van de Verpleging’. Meer dan ooit beseffen we in deze bijzondere tijd dat we deze mensen hard nodig hebben. Dat er dus jaren geleden ooit is besloten om te bezuinigen binnen het Zorg en Welzijn heb ik toen al niet kunnen begrijpen en begrijp het nog steeds niet.

Ik hoop dan ook dat na deze ellendige situatie er flink wordt gebogen over de diverse beroepsgroepen binnen de zorg en welzijn. Wat voor mij belangrijk is dat er geen schaarste meer mag zijn in de hoeveelheid beschikbare zorgverleners, maar vergeet daarbij niet ook het beschermingsmateriaal voor deze medewerkers.

Het blijkt in tijden als deze dat een hoop regels gebogen kunnen worden. Wat bij mij de indruk wekt dat ook hier eens goed naar gekeken mag worden. Kan het dan echt met minder regels, waardoor de werkdruk ook verminderd kan worden? Dat er ook goed gekeken gaat worden naar de grote verschillen tussen de medewerkers en het bestuur als het gaat om de verdiensten. Dat er geïnvesteerd gaat worden in de medewerkers zelf. Dat werken binnen de zorg en welzijn een bijzonder beroep is.

Blij ben ik te lezen dat er in ieder geval een aantal punten bespreekbaar zijn geworden voor na de corona situatie. Met een motie is de regering opgeroepen een fonds op te richten voor verpleegkundige en andere zorgverleners die schade ondervinden in de zorg voor patiënten met of een verdenking covid-19.

NU’91 heeft een aantal zaken aangedragen hiervoor:

PTSS-fonds

NU’91 wil bijvoorbeeld een PTSS-fonds, omdat de kans dat zorgverleners door de coronacrisis last krijgen van een posttraumatische-stressstoornis volgens de vakbond groot is. Daarom sloot de bond zich ook al aan bij een initiatief van artsen voor een steunfonds voor zorgverleners, waar Nederlanders zelf een financiële bijdrage aan kunnen leveren.

‘Nabestaanden financieel tegemoetkomen’

Ook wil NU’91 dat als een verpleegkundige aan covid-19 overlijdt, nabestaanden recht hebben op een financiële tegemoetkoming, van minimaal een jaarsalaris. De vakbond is bang dat nabestaanden de dupe worden van clausules in een levensverzekering waardoor niets wordt uitgekeerd, wat volgens de bond vaker gebeurt bij een pandemie. ‘Er moet een speciale regeling voor de vitale beroepen opgesteld worden’, schrijft NU’91.

Schadeloos stellen

FNV steunt de oproep tot noodfondsen, maar benadrukt ook dat werkgevers verplicht blijven hun medewerkers volledig schadeloos te stellen, mochten zij bijvoorbeeld kosten maken als gevolg van moeten werken met onvoldoende bescherming. FNV-bestuurder Elise Merlijn adviseert iedere zorgmedewerker die besmet is of denkt dat hij besmet is om sowieso nauwkeurig alle feiten vast te leggen, de werkgever meteen op de hoogte te stellen en signalen door te geven aan de vakbond.