Logo Klachtenportaal Zorg B.V.

YourVirtualAssistant biedt (backoffice) ondersteuning voor zorgondernemers en treedt daarbij ook in contact met cliënten. Dat doe ik door mijn professionaliteit, ervaring en passie voor het vak in te zetten en altijd gericht op kwaliteit voor de cliënt en de zorgondernemer.

Zorgondernemers kunnen te maken krijgen met misverstanden, maar ook met een klacht. En dat geeft veel impact. Het is dan ook verplicht een klachtenregeling te hebben conform de WMO, Jeugdwet en de WKKgz (Wet Kwaliteit Klachten en geschillen zorg). De voornaamste zorg is om er samen uit te komen en de eventuele klacht op de juiste wijze te kunnen afsluiten.

YourVirtualAssistant dient voor haar ondersteuning met betrekking tot de klachtenregeling aan dezelfde eisen te voldoen als deze zorgondernemers. Men stelt dat vanuit mijn contacten met de cliënten van mijn zorgklanten er een klacht kan ontstaan. Dit kan zijn omdat een cliënt vindt dat zij niet juist bejegend zijn of een andere ervaring als zodanig slecht hebben ervaren en de cliënt hiervoor een klacht wil indienen.

Deze cliënt kan dan geen klacht over mij indienen bij mijn klant, aangezien ik vanuit mijn zelfstandige organisatie optreed.

Voor de juiste doorverwijzing en afhandeling is YourVirtualAssistant daarom ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Cliënten van mijn zorgondernemers kunnen op deze manier een klacht indienen mochten zij vinden dat mijn handelen hiertoe leidt.

KPZ zorgt voor een juiste afhandeling van de klacht. Voor elk domein (WMO, Jeugdwet of WKKgz) gelden andere procedures en tevens beschikt Klachtenportaal Zorg ook over een geschillencommissie waar de klacht ook kan voorgelegd.