Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

20 apr 2020

Van de week zat ik aan tafel met een verzorgende die net was gestart en zij was al druk bezig verzorging aan te bieden aan ouderen. Terwijl we aan het praten waren, vroeg ik haar of zij zich al hadden aangemeld bij de inspectie voor de Gezondheidszorg. Ze gaf aan dat zij zich niet hoefde aan te melden, haar was verteld dat dit alleen voor grotere zorginstellingen was.
Het verrast mij dat dit soort verhalen rond gaan, want hoewel de definitieve datum nog niet bekend is, worden nieuwe zorgaanbieders wel verplicht zich aan te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Dit geldt dus ook voor de zelfstandige zorgprofessionals. Op 11 februari 2020 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Ik heb dan ook geen enkele verwachting dat dit wetsvoorstel niet aangenomen zou worden door de Eerste Kamer. Dit geldt voor iedereen die valt onder de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

De reden voor deze wet is dat de Inspectie Gezondheidszorg kan bepalen welke zorgaanbieders zij, na aanvang van de zorgverlening, binnen vier weken tot zes maanden zal inspecteren om in de praktijk te toetsen of de kwaliteit van de zorg op orde is.

Daarnaast is het doel om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders en wordt met dit wetsontwerp de bestaande toelatingsprocedure voor een vergunning vernieuwd.

De aanvrager van de vergunning wordt, anders dan nu het geval is, niet alleen getoetst op de transparantie van de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering, maar er vindt ook toetsing plaats op enkele documenten waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg voldoet.

Voldoe jij aan bovenstaande eisen? Meld je dan aan als nieuwe zorgaanbieder, ook als je een zelfstandige bent!