Meldingen doen van calamiteiten bij de IGJ, hoe werkt dat?

13 nov 2023

Als zorgaanbieder doe je je uiterste best om patiënten of cliënten zo goed mogelijk te helpen. Soms kan er helaas sprake zijn van een calamiteit als onbedoelde of onverwachte uitkomst van de zorgverlening. Als zorgaanbieder ben je dan verplicht om deze calamiteit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Maar waarom is dit eigenlijk verplicht? En hoe werkt dit? En wat betekent de wetswijziging van 4 oktober 2023 voor jou als zorgaanbieder? In deze blog zetten we het op een rij.

Waarom verplicht meldingen doen bij het IGJ?

Als zorgaanbieder moet je calamiteiten melden bij het IGJ. Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Maar behalve dat het wettelijk verplicht is, is het ook belangrijk voor de patiënt, de familie en voor zorgverleners om hier melding van te maken. Elke calamiteit is er één te veel. Het gaat namelijk altijd om verdrietige en ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen. Daarom is het belangrijk om hiervan te leren én hier dus ook melding van te maken bij het IGJ.

Wanneer is er sprake van een calamiteit?

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg is er bij een calamiteit sprake van een onbedoelde of onverwachte uitkomst van de zorgverlening, die geleid heeft tot de dood van of ernstige schade voor een cliënt. Een schadelijk gevolg is bijvoorbeeld ernstige lichamelijke of psychische schade.

Hoe doe je een melding?

Als er sprake is van een calamiteit, ben je volgens de wet verplicht om hier zo snel mogelijk melding van te maken. Dat betekent:

  • Dat je binnen 3 werkdagen nadat je hebt vastgesteld dat het om een calamiteit gaat, melding moet doen.
  • Twijfel je nog of het om een calamiteit gaat of dat er misschien sprake is van een complicatie of incident? Dan heb je vanaf de constatering van de gebeurtenis 6 weken de tijd om dit te onderzoeken. Zodra je hebt vastgesteld dat het inderdaad om een calamiteit gaat, doe je de melding alsnog binnen 3 werkdagen.
  • Is na onderzoek nog steeds niet duidelijk of het om een calamiteit gaat? Dan is het verstandig om dit toch te melden.

Goed om te weten is dat als je een calamiteit niet of niet op tijd meldt, je een bestuurlijke boete kunt krijgen. De melding doe je via een formulier op de website van het IGJ. Hiervoor heb je een vestigingsnummer nodig. Dat kun je vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wat gebeurt er als je een melding hebt gedaan?

Nadat je de melding hebt gedaan, krijg je een bevestiging op je beeldscherm. Je krijgt de mogelijkheid om de bevestiging te downloaden voor je eigen administratie. Het is verstandig om dit meteen te doen, omdat er belangrijke informatie in staat. Het is niet mogelijk dit op een andere moment nog in te zien of om de bevestiging  later alsnog te downloaden.

Na je melding, volgt een procedure voor het onderzoeken ervan. Dit kan per zorgsector verschillen. Maar in hel algemeen geldt het volgende:

  • Als het IGJ een rapport van je verwacht, krijg je hiervoor 8 weken de tijd.
  • Heb je meer tijd nodig? Dan kun je om uitstel vragen via meldpunt@igj.nl. Hierin geef je aan waarom je uitstel aanvraagt én de datum wanneer je het dan wel kunt aanleveren. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat je deskundigheid van buitenaf moet inschakelen voor je rapport.
  • Als het IGJ je rapport ontvangen heeft, dan krijg je hier binnen 6 weken bericht over.

Het onderzoek is afgerond als er geen ernstige bedreiging (meer) is voor de veiligheid van cliënten, het onderzoek goed is uitgevoerd én de nodige maatregelen zijn getroffen.

Let op: op 4 oktober 2023 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden

Op 4 oktober 2023 is het formulier voor de meldingen bij het IGJ verandert. Het oude formulier is niet meer toegankelijk. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat er nu voor elk type verplichte melding een afzonderlijk formulier is. Waar je voorheen op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij Melden en aanvragen voor professionals één formulier vond voor alle drie de verplichte meldingen, kies je nu vooraf welk type melding je doet. Daarbij zien de formulieren er anders uit en ook qua opzet is er een en ander verandert. Op de website van het IGJ lees je wat er precies is veranderd.

Checklist

Wil je de informatie uit deze blog over verplichte meldingen bij het IGJ nog even puntsgewijs nalezen? Download dan onze checklist.