Your Virtual Assistant notuleerservice

Het gemak van de YVA-notuleerservice

 • Betrouwbaar, representatief en objectief
 • Nederlandse en Engelse taal
 • Foutloze spelling en grammatica
 • Hbo-niveau
 • Op locatie, online of vanaf een opname
 • Ad-hoc of structureel
 • In ieder gewenst format: bondige samenvatting en actielijst, uitgebreid verlag of woordelijke verslag
 • Snel en effectief
management en organisatie

Zo werkt de notuleerservice

 • Dien je aanvraag in via de site.
  (Let op: vindt jouw meeting binnen 24 uur na het plaatsen van de aanvraag plaats? Neem dan direct telefonisch contact op via 06-55627847).
 • Wij nemen contact met je op en sturen je een voorstel op maat.
  Het tarief is afhankelijk van het soort notulen, de duur van de overeenkomst, moeilijkheidsgraad van de onderwerpen en de voertaal.
 • Bij akkoord op de offerte is de overeenkomst definitief en lever je (indien van toepassing ) de nodige informatie aan zodat de notulist zich kan voorbereiden.
 • Onze notulist neemt deel aan jouw meeting.
 • Binnen 24 uur ontvang je het gewenste geschreven verslag.
 • Indien gewnst stuurt onze notulist de notulen (na akkoord) naar alle betrokkenen.

aanvraag voor notulist

Pauze

Vorm

Voertaal

Soort verslag gewenst

15 + 2 =