Ad Kerstens: “De samenwerking met Ginger levert ons vooral veel tijd op”

15 jun 2022

Stichting A&M Zorg biedt ambulante begeleiding aan migranten en migranten gezinnen, zowel aan meerderjarige als aan minderjarige cliënten. Het doel is om het welzijn van minderjarige, jong volwassene en/of hun ouders te bevorderen, waardoor zij optimaal kunnen integreren en participeren in de maatschappij. Stichting A&M Zorg bestaat inmiddels 3 jaar en maakt sinds een half jaar gebruik van de hulp van Ginger Fernandes.

“Wij maken gebruik van ZilliZ, een elektronisch cliëntendossier”, vertelt Ad Kerstens, medeoprichter van Stichting A&M Zorg. “ZilliZ vroeg ons hoe we het programma ervaren en of we hier andere zorgaanbieders over wilden informeren. Wij hebben toen aangegeven dat we het een fijn programma vinden, maar dat we alsnog best veel administratieve taken zelf moeten doen. ZilliZ heeft ons toen in contact gebracht met Ginger. Zij is implementatiepartner bij ZilliZ en helpt ondernemers in de zorg met administratieve taken. Het klikte gelijk zo goed met haar dat we een samenwerking zijn aangegaan.”

Ontzorgen

“Onze organisatie groeide heel hard, waardoor wij het niet alleen steeds drukker kregen met de begeleiding van onze cliënten, maar ook met onze administratie. Daarom hebben wij Ginger gevraagd om met ons mee te kijken hoe we zoveel mogelijk functies van ZilliZ kunnen toepassen, zodat we het programma zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. In ZilliZ hebben we alles op één plek, zodat onze hulpverleners er makkelijk bij kunnen. Inmiddels helpt Ginger ons ook bij het berichtenverkeer met de gemeente en met het indienen van de declaraties. Het is heel fijn dat zij ons hierin ontzorgt.”

Focus op toekomstdoelen

“De grootste winst van onze samenwerking met Ginger is dat het ons meer tijd oplevert. Als je het heel druk hebt en er continu zaken op je pad komen, is het lastig om je op je toekomstdoelen te blijven richten. In de waan van de dag kun je je visie en kernwaarden makkelijk uit het oog verliezen. Maar als je ontzorgd wordt in een aantal taken, kun je je hier weer meer op focussen.”

Contact

Kun jij – net als Stichting A&M Zorg – hulp gebruiken bij je administratie? Of ben je ook benieuwd hoe je ZilliZ zo optimaal mogelijk kunt inzetten? Neem dan contact op met Ginger Fernandes. Zij denkt graag met je mee.