Zorgverleners, de financiële productie-verantwoording komt er weer aan!

9 jan 2023

2022 is voorbij. En dat betekent dat het afgelopen boekjaar moet worden afgesloten. En daar horen ook een aantal verplichtingen bij. Als zorgverlener ben je vast bekend met de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet, die je ieder jaar vóór 1 april bij gemeenten moet aanleveren. Elk jaar weer een uitdagende en tijdrovende klus. Hoe zit dit ook alweer precies? Wij leggen het in deze blog nog een keer uit.

Gemeenten verantwoordelijk voor zorg via Wmo en Jeugdwet

Gemeenten zijn via de Wmo en de Jeugdwet verantwoordelijk voor zorg voor volwassenen en jeugdigen. De Wmo is voor de ondersteuning van mensen, die niet zelfredzaam zijn en thuis ondersteuning nodig hebben. De Jeugdwet regelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden.

Wat is financiële productieverantwoording?

Gemeenten bieden deze zorg niet zelf aan, maar besteden dit uit aan zorgaanbieders. De gemeente moet er wel op toezien dat zorgaanbieders daadwerkelijk hun middelen inzetten voor de zorg en ondersteuning aan burgers die zorg nodig hebben. Ze moeten aantonen dat geld dat bedoeld is voor de Jeugdwet en de Wmo juist besteed is. De financiële productieverantwoordingen zijn hier onderdeel van en dienen zorgverleners elk jaar vóór 1 april aan te leveren. In een productieverantwoording leg je verantwoording af over de geleverde zorg over het afgelopen boekjaar. Dit moet overeenkomen met de toewijzing en het afgesproken tarief. De verschillende gemeenten hanteren hierbij het Landelijk Controleprotocol. De Wmo en Jeugdwet moet je als zorgaanbieder apart aanleveren. In de financiële productieverantwoording komen onder meer de volgende zaken naar voren komen: bewijs dat jij het recht had de geleverde zorg te verstrekken, de hoeveelheid zorg die je verleend hebt, de verantwoording dat de zorg op de juiste wijze is ingevuld en bewijs dat jij de zorg geleverd hebt.

En dan heb je ook nog het algemeen accountantsprotocol

Naast de financiële productieverantwoording is er het accountantsprotocol dat zich richt op de gehele financiële productieverantwoording met focus op de juistheid, de financiële rechtmatigheid en de levering van de zorgproducten. Het doel van de accountantscontrole is het bieden van zekerheid aan zowel de zorgaanbieder als de gemeente over de financiële productieverantwoording. Deze verantwoording moet jaarlijks worden ingediend, voorzien van een accountantsverklaring. De accountant van de zorgaanbieder moet een controleverklaring afgeven op de productieverantwoording. De combinatie van de productieverantwoording van de aanbieder en de controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder is één van de controlemiddelen van de gemeente. De gemeente gebruikt deze input voor de jaarrekening voor de Wmo en de Jeugdwet.

Een uitdagende klus

Het verantwoorden van de productie is elk jaar weer een uitdagende en tijdrovende klus. Dat komt onder meer doordat interne productcodes niet altijd overeenkomen met productcodes van gemeenten, nog niet alle zorg gefactureerd is, nog niet alle beschikkingen binnen zijn en doordat de daadwerkelijke levering van zorg soms lastig te controleren is. De ervaring leert dat het niet niks is om de financiële productieverantwoording en het accountantsprotocol tijdig en netjes geregeld te krijgen. Bereid dit dan ook goed voor en zorg dat jouw administratie tot in de puntjes klopt. Hier vind je een handige checklist.

Hulp bij financiële productieverantwoording en accountantsprotocol

Heb jij jouw cijfers over 2022 al tot zover mogelijk op orde? Of moet je nog even hard aan de bak om de gemeente de nodige verantwoording en inzichten te geven en kun jij wel wat hulp gebruiken? Schakel dan de hulp van Your Virtual Assitant in. Wij helpen jou bij de volledige zorgadministratie en zorgen dat deze continu up-to-date is. Dan is de productieverantwoording uiteindelijk ook zó geregeld! Neem contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken wat we jou uit handen kunnen nemen.