Ingebrekestelling

23 mrt 2018

Hoe werkt een ingebrekestelling?

Als jouw klant de volledige aanmaningsprocedure doorlopen heeft, dan kun je nog één middel uit uitvoeren. Voordat je een dossier opmaakt voor jouw advocaat of een incassobureau stuur jij nog een ingebrekestelling.

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin jij jouw debiteur een laatste keer verzoekt om binnen een bepaalde termijn te betalen. Jij geeft jouw klant daarmee een allerlaatste kans.

Al kun je een ingebrekestelling ook breder inzetten. Volgens de officiële omschrijving van de FOD Economie dient de geadresseerde een verplichting die op hem rust, na te komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een probleem oplossen,
  • Een bedrag betalen, of
  • Een contractuele verbintenis naleven.

Je stuurt de ingebrekestelling bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het is een rechtsgeldig afgiftebewijs dat jouw juridische bescherming biedt. De aangetekende zending garandeert jou immers dat de geadresseerde jouw ingebrekestelling ontvangen heeft. Hij kan dus niet beweren dat hij niet op de hoogte was.

Wat staat er in een ingebrekestelling?

Hoe schrijf je een ingebrekestelling en wat moet jij erin vermelden? Deze 7 tips mag je zeker niet vergeten:

  1. Vermeld het begrip ‘ingebrekestelling’
  2. De datum
  3. Adresgegevens van de geadresseerde
  4. Samenvatting van het probleem
  5. Verzoek om oplossing
  6. Termijn om het probleem te regelen
  7. Adresgegevens en handtekening van de afzender

Je voegt meteen alle bewijsstukken toe aan de ingebrekestelling. Denk aan de bestelbon, een getekend afleveringsbewijs, de factuur, … Zo kan hier ook geen misverstand over bestaan en je vermijdt dat jouw klant de procedure weer vertraagt door deze documenten op te vragen.